กฎระเบียบการใช้ห้องซาวน่า

  • ห้องซาวน่า เปิดบริการตั้งแต่เวลา 17.00 – 20.00 น. กรุณาลงทะเบียนก่อนการใช้บริการทุกครั้ง
  • ไม่ควรใช้ห้องซาวน่า นานเกิน 15 นาทีในแต่ละครั้ง
  • ควรพัก 5 นาทีเพื่อให้ร่างกายเย็นลง และดื่มน้ำตามมากๆ หลังจากใช้บริการแต่ละครั้ง
  • ไม่อนุญาตให้เด็กต่ำกว่า 16 ปี ใช้บริการโดยไม่มีผู้ปกครองดูแล
  • กรุณาถอดเสื้อผ้าและเครื่องประดับก่อนเข้าห้องซาวน่า แนะนำให้นุ่งผ้าเช็ดตัวไว้เพียงหลวมๆ
  • ไม่อนุญาตให้นำเครื่องดื่ม นิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์เข้าไปในห้องซาวน่า
  • ห้ามใช้ห้องซาวน่า ในขณะที่ท่านป่วย
  • บุคคลที่มีโรคประจำตัวและผู้ที่มีสภาพหรืออาการดังต่อไปนี้ ไม่ควรใช้บริการ คือ โรคความดันโลหิตสูง / โรคหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ / โรคเบาหวาน / โรคระบบหมุนเวียนโลหิตผิดปกติ / มึนเมาจากการดื่มสุรา / สตรีมีครรภ์
  • ผู้ใช้บริการห้องซาวน่า ยอมรับและเข้าใจอย่างดีถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ทางโฮฒสเตย์ฯ และพนักงานที่เกี่ยวข้องไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการใช้บริการ
  • กรุณาตรวจเช็คทรัพย์สินส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนออกจากห้อง โฮมสเตย์ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ หากมีการสูญหาย


ขอบพระคุณในความร่วมมือ
Tree Stone House