ระเบียบในการเข้าพัก ทรี สโตน เฮาส์

 1. เวลาเช็คอิน 14.00 น. เวลาเช็คเอ้าท์ 12.00 น. หากเข้าพักก่อน หรือ เช็คเอ้าท์เกิน ชั่วโมงละ 500 บาท ตามเงื่อนไขที่พัก
 2. ผู้เข้าพักทุกท่านต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ต (สำหรับชาวต่างชาติ) เมื่อทำการลงทะเบียนเข้าพัก และชำระค่าห้องพัก รวมถึงค่ามัดจำกุญแจ 200 บาท ก่อนเข้าพัก ผู้เข้าพักจะได้รับเงินค่ามัดจำกุญแจคืนเต็มจำนวนเมื่อเช็คเอาท์ และคืนกุญแจให้ทางโฮมสเตย์
 3. อนุญาตให้เข้าพักได้ไม่เกินจำนวนที่ระบุไว้ในแต่ละประเภทบ้านพัก หากพบปรับท่านละ 4,000 บาท
 4. เด็กอายุ 0-5 ปีเข้าพักได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเมื่อใช้เตียงที่มีอยู่ในห้องพัก จำกัด 1 คน
 5. เด็กอายุ 6-11 ปี ใช้เตียงเสริม คิดค่าบริการ 500 บาท รวมอาหารเช้า
 6. เตียงเสริมสำหรับผู้ใหญ่ คิดค่าบริการ 1,050 บาท รวมอาหารเช้า
 7. ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าพักภายในบริเวณโรงแรม
 8. ไม่อนุญาตให้นำอาหาร/ผลไม้ กลิ่นแรง เปอะเปื้อนเข้าที่พัก ฝ่าฝืนปรับ 2,000 บาท
 9. ไม่อนุญาตให้ประกอบอาหารภายในบริเวณที่พัก ยกเว้นเฉพาะพื้นที่ที่ทางโฮมสเตย์จัดไว้ให้เท่านั้น
 10. งดใช้เสียงที่เป็นเหตุรบกวนลูกค้าท่านอื่น ตั้งแต่ 22.00 น. เป็นต้นไป
 11. ในกรณีทำให้ทรัพย์สินของโฮมสเตย์เสียหายให้ชดใช้คืนตามมูลค่าของทรัพย์สินนั้น
 12. หากผู้เข้าพักลืมทรัพย์สินไว้ภายในที่พัก หรือทรัพย์สินสูญหาย ทางที่พักจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 13. ห้ามสูบบุหรี่ในห้องพัก ฝ่าฝืนปรับ 2,000 บาท

เงื่อนไขการคืนเงิน และเลื่อนวันเข้าพัก

 1. โฮมสเตย์ไม่มีนโยบายในการคืนเงินให้กับลูกค้าในทุกกรณี แต่ลูกค้าสามารถเลื่อนการเข้าพักได้ 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่จองเข้าพัก หากราคาห้องพักช่วงที่ลูกค้าเลื่อนเข้าพักสูงขึ้น ลูกค้าจะต้องชำระเงินส่วนต่างนั้นๆ ด้วย
 2. แจ้งสำรองห้องพัก ก่อนเข้าพักอย่างน้อย 14 วัน (สงวนสิทธิ์การรับจองห้องพักขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ว่างในขณะนั้น)